Tin tức ngành điện

Giá điện thấp: 'Bẫy' thu hút công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng

| 11:11:35 AM | 10/11/2023