• Quý khách hàng thực hiện chuyển tiền:
  • 1. Tên đơn vị thụ hưởng là "Tên Điện lực". Ví dụ: Điện lực Tân An
  • 2. Quý khách nhập nội dung chuyển theo cú pháp: Mã khách hàng – Số điện thoại để Điện lực phản hồi – Lý do chuyển. Ví dụ: PB04060029294 – 0955118832 – TT tien dien va chi phi dong cat