Tin tức ngành điện

TCBC: EVN KIẾN NGHỊ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẬN DỤNG LẤY NƯỚC TỐI ĐA TỪ CÁC HỒ THỦY ĐIỆN ĐỂ PHỤC VỤ GIEO CẤY VỤ ĐÔNG XUÂN 2024 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

| 9:53:12 AM | 30/01/2024