Tin tức ngành điện

Xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang) chính thức có điện lưới quốc gia

| 9:40:02 AM | 25/10/2019