Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000 (1000vnđ/1 phút)

EVN SPC: 10 tháng năm 2018 đóng điện vận hành 339 công trình lưới điện

Trong tháng 10, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đóng điện đưa vào vận hành thêm 2 công trình 110-220kVkV là trạm 220kV Cần Đước (Long An) và trạm 110kV Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Với tổng khối lượng đưa vào vận hành: 229km đường dây xây dựng mới, 112km đường dây cải tạo và tổng công suất trạm biến áp là 921MVA; tăng 64km đường dây và công suất trạm biến áp là 55MVA so với tháng 9/2018Trạm 220kV Cần Đước (Long An) đóng điện thành công ngày 29/9 và chính thức vận hành mang tải
trong đầu tháng 10/2018

 

Đối với lưới điện phân phối, EVN SPC cũng đã đóng điện 312 công trình với tổng khối lượng: 542km đường dây 22kV xây dựng mới, 331km đường dây 22kV cải tạo, 683km đường dây hạ áp xây dựng mới, 1.232km đường dây hạ áp cải tạo và tổng công suất trạm là 156 MVA; tăng 49 công trình với không lượng tăng thêm là 45km đường dây 22kV xây dựng mới, 80km đường dây 22kV cải tạo, 181km đường dây hạ áp xây dựng mới, 192km đường dây hạ áp cải tạo và tổng công suất trạm là 40MVA so với tháng 9.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2018, EVN SPC đặt mục tiêu khởi công thêm 40 công trình lưới điện 110-220kV, nâng tổng số công trình được khởi công lên 74, (nhiều hơn kế hoạch được giao là 12 công trình), riêng các công trình cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc có công trình đường dây 220kV mạch kép Kiên Bình - Phú Quốc, trạm 110kV Nam Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc; và hoàn thành đóng điện thêm 48 công trình, nâng tổng số công trình 110-220kV được đóng điện lên 75./.

 
CĐ EVN SPC - Công đoàn EVNSPC

Theo evnspc.vn

tin tức mới nhất

Lên