Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000 (1000vnđ/1 phút)

Triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thực hiện theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thu tiền điện bằng phương thức không dùng tiền mặt. Cùng với toàn ngành Điện lực, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng dịch vụ này.
 


Nhân viên ngành Điện lực Đồng Tháp hướng dẫn khách hàng sử dụng thanh toán tiền điện
không dùng tiền mặt

 

Nhằm triển khai các biện pháp đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công ty thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các Công ty Điện lực triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có việc giảm dần và tiến tới không còn việc thu tiền tại nhà.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đề nghị địa phương chỉ đạo đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện và vận động cán bộ, nhân viên trong đơn vị thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: Trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking, Internet Banking, Ví điện tử, Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên Website của Điện lực... ưu tiên các hình thức Trích nợ tự động/Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi.

Tiếp nhận Nghị quyết 02/NQ-CP về triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng có văn bản số 146/UBND-KT ngày 23/5/2019 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện. Theo đó, yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Đồng Tháp triển khai giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến các đoàn viên, hội viên và người dân. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phải vận động công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện các phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, trong đó phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu tiền điện; khuyến khích người dân thanh toán tiền điện bằng các giải pháp điện tử, di động. Phấn đấu tăng gấp đôi số người thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán điện tử; hoàn thành cơ bản việc thu tiền điện không dùng tiền mặt tại các địa bàn đô thị (như: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, TX.Hồng Ngự và các thị trấn thuộc huyện). Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng điện thực hiện các thủ tục đăng ký thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, trước khi triển khai chính thức, dự kiến vào tháng 6/2019. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã lập kế hoạch triển khai thực hiện thu tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, triển khai kế hoạch của công ty cho các điện lực trực thuộc thực hiện; làm việc với các ngân hàng, đơn vị thanh toán trung gian để phối hợp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Từ tháng 4 đến tháng 6/2019, tổ chức truyền thông cho khách hàng được biết, phân công cán bộ, công nhân viên đến làm việc trực tiếp từng khách hàng nhằm thông báo cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng các hình thức thanh toán điện tử, đồng thời phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán hoặc lập thủ tục đăng ký thanh toán.

Ngoài ra, thực hiện đăng thông báo trên báo, đài về kế hoạch triển khai thanh toán không dùng tiền mặt của công ty; tuyên truyền trên Đài phát thanh địa phương, trạm truyền thanh các xã, thị trấn thuộc khu vực triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với các Hội, đoàn thể để vận động, tuyên truyền, hội viên, đoàn viên và khách hàng tham gia hưởng ứng. Thời gian chính thức triển khai thanh toán không dùng tiền mặt của Công ty Điện lực Đồng Tháp là từ ngày 1/7/2019.

 
Trang Huynh - PC Đồng Tháp
Theo evnspc.vn

 


 

tin tức mới nhất

Lên