Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000 (1000vnđ/1 phút)

THÔNG TIN HỖ TRỢ

  • Trang chủ
  • thông tin hỗ trợ
  • Tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN VẬT TƯ THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN
Qui định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện ban hành theo Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 3 tháng 9 năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, với các nội dung cụ thể như sau:
0.1 Máy biến áp
0.2 Dây dẫn và cáp điện
0.3 Thiết bị lưới điện
0.4 Cách điện và phụ kiện
0.5 Thiết bị đo lường
0.6 Trụ, neo, xà
0.7 Thiết bị thí nghiệm
Lên