Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000 (1000vnđ/1 phút)

Thông tin hỗ trợ

thông tin hướng dẫn các thủ tục về điện

 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện sinh hoạt
  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt(Giấy đề nghị mua điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  - Giấy phép đầu tư.
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ sau aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện sinh hoạt, sử dụng chung công tơ

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TƠ.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện cho mục đích sinh hoạt, sử dụng chung công tơ(Giấy đề nghị dịch vụ điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  - Giấy phép đầu tư.
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ sau aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - tách công tơ dùng chung

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TÁCH CÔNG TƠ DÙNG CHUNG.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tách công tơ dùng chung(Giấy đề nghị dịch vụ điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  - Giấy phép đầu tư.
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ sau aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện ngoài sinh hoạt, công suất < 40kW

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt(Giấy đề nghị mua điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  - Giấy phép đầu tư.
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  5. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải:
  Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  6. Khách hàng có nhu cầu hoặc có điều kiện mua điện ngắn hạn dưới 12 tháng (một trong những loại Giấy tờ mục 3 và 4 có thời hạn < 12 tháng), khách hàng cần bổ sung thêm Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc có trị giá bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị hoặc tương ứng lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ sau aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện ngoài sinh hoạt, công suất >= 40kW

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt(Giấy đề nghị mua điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  - Giấy phép đầu tư.
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  5. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải:
  Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  6. Khách hàng có nhu cầu hoặc có điều kiện mua điện ngắn hạn dưới 12 tháng (một trong những loại Giấy tờ mục 3 và 4 có thời hạn < 12 tháng), khách hàng cần bổ sung thêm Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc có trị giá bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị hoặc tương ứng lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ sau aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt(Giấy đề nghị mua điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  - Giấy phép đầu tư.
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  5. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải:
  Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  6. Khách hàng có nhu cầu hoặc có điều kiện mua điện ngắn hạn dưới 12 tháng (một trong những loại Giấy tờ mục 3 và 4 có thời hạn < 12 tháng), khách hàng cần bổ sung thêm Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc có trị giá bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị hoặc tương ứng lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ sau aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện trung áp - Mua điện sinh hoạt

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích sinh hoạt(Giấy đề nghị mua điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy phép đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  4. Thông tin đăng ký đấu nối.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm.
  - Khách hàng: + Chịu toàn bộ chi phí từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  + Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm phía Điện lực: không quá 07 ngày làm việc.
  - Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm cơ quan địa phương: không quá 18 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện trung áp - mua điện ngoài sinh hoạt công suất < 2000kVA

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt(Giấy đề nghị mua điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
  5. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải:
  Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  6. Thông tin đăng ký đấu nối.
  7. Xác nhận phù hợp Quy hoạch điện:
  Bản sao Giấy xác nhận phù hợp Quy hoạch áp dụng đối với khách hàng có tổng công suất trạm biến áp > 2.000 kVA.
  8. Giấy phép hoạt động Điện lực :
  Bản sao Giấy phép hoạt động Điện lực áp dụng đối với các khách hàng mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA. 9. Khách hàng có nhu cầu hoặc có điều kiện mua điện ngắn hạn dưới 12 tháng (một trong những loại Giấy tờ mục 3 và 4 có thời hạn < 12 tháng), khách hàng cần bổ sung thêm Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc có trị giá bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị hoặc tương ứng lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng.
  10. Khách có sản lượng tiêu thụ bình quân ≥ 1.000.000 kWh/tháng cần thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi HĐMBĐ có hiệu lực.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm (trừ TU/TI có thể thỏa thuận đầu tư).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm phía Điện lực: không quá 07 ngày làm việc.
  - Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm cơ quan địa phương: không quá 18 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện trung áp - mua điện ngoài sinh hoạt công suất > 2000 kVA

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt(Giấy đề nghị mua điện).
  2. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
  5. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải:
  Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  6. Thông tin đăng ký đấu nối.
  7. Xác nhận phù hợp Quy hoạch điện:
  Bản sao Giấy xác nhận phù hợp Quy hoạch áp dụng đối với khách hàng có tổng công suất trạm biến áp > 2.000 kVA.
  8. Giấy phép hoạt động Điện lực :
  Bản sao Giấy phép hoạt động Điện lực áp dụng đối với các khách hàng mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA. 9. Khách hàng có nhu cầu hoặc có điều kiện mua điện ngắn hạn dưới 12 tháng (một trong những loại Giấy tờ mục 3 và 4 có thời hạn < 12 tháng), khách hàng cần bổ sung thêm Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc có trị giá bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị hoặc tương ứng lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng.
  10. Khách có sản lượng tiêu thụ bình quân ≥ 1.000.000 kWh/tháng cần thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi HĐMBĐ có hiệu lực.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Điện lực: Chịu toàn bộ chi phí từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm (trừ TU/TI có thể thỏa thuận đầu tư).
  - Khách hàng: Chịu toàn bộ chi phí từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm phía Điện lực: không quá 07 ngày làm việc.
  - Thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm cơ quan địa phương: không quá 18 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện cao áp - mua điện cao áp từ 110 kV

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
  I. Thủ tục:
  1. Giấy xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện.
  2. Giấy đề nghị mua điện cao áp(Giấy đề nghị mua điện)
  3. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - Giấy CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Giấy chứng minh công an nhân dân, Giấy chứng minh sỹ quan quân đội.
  4. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao(kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  5. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy phép đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  6. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải;
  7. Thông tin đăng ký đấu nối theo quy định Bộ công thương;
  8. Sơ đồ nguyên lý các thiết bị điện chính sau điểm đấu nối;
  9. Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kỹ thuật của dự án đấu nối.
  10. Khách có sản lượng tiêu thụ bình quân ≥ 1.000.000 kWh/tháng cần thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi HĐMBĐ có hiệu lực.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  Điểm đấu nối đã được thỏa thuận là cơ sở thống nhất trách nhiệm đầu tư công trình điện, kể cả TU/CT, TI/VT của hệ thống đo đếm (trừ công tơ điện).
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 110kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 25 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 220kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 55 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện cao áp - mua điện từ lưới truyền tải và thanh cái

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
  I. Thủ tục:
  1. Giấy xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện.
  2. Giấy đề nghị mua điện cao áp(Giấy đề nghị mua điện)
  3. Giấy tờ tùy thân:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - Giấy CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Giấy chứng minh công an nhân dân, Giấy chứng minh sỹ quan quân đội.
  4. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao(kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  5. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy phép đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  6. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải;
  7. Thông tin đăng ký đấu nối theo quy định Bộ công thương;
  8. Sơ đồ nguyên lý các thiết bị điện chính sau điểm đấu nối;
  9. Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kỹ thuật của dự án đấu nối.
  10. Khách có sản lượng tiêu thụ bình quân ≥ 1.000.000 kWh/tháng cần thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi HĐMBĐ có hiệu lực.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  Điểm đấu nối đã được thỏa thuận là cơ sở thống nhất trách nhiệm đầu tư công trình điện, kể cả TU/CT, TI/VT của hệ thống đo đếm (trừ công tơ điện).
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 110kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 25 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện 220kV: thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là không quá 55 ngày làm việc.
 • Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

  THAY ĐỔI CHỦ THỂ TRÊN HĐMBĐ - SINH HOẠT
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ(file đính kèm)
  2. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán điện(file đính kèm)
  3. Giấy tờ tùy thân chủ mới:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  4. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện (chủ mới):
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điện:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất .
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy phép đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  Khách hàng cần thanh toán hết toàn bộ các khoảng nợ (nếu có).
  III. Thời gian giải quyết:
  Không quá 02 ngày làm việc.
  THAY ĐỔI CHỦ THỂ TRÊN HĐMBĐ - NGOÀI SINH HOẠT
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ(file đính kèm).
  2. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán điện(file đính kèm).
  3. Giấy tờ tùy thân chủ mới:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức sau:
  - CMND, Thẻ căn cước công dân.
  - Hộ chiếu.
  - Chứng minh công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân.
  4. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điện:
  - Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú.
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/ đất.
  - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  5. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy phép đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị.
  6. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải:
  Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  7. Khách hàng có nhu cầu hoặc có điều kiện mua điện ngắn hạn dưới 12 tháng (một trong những loại Giấy tờ mục 3 và 4 có thời hạn < 12 tháng), khách hàng cần bổ sung thêm Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc có trị giá bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị hoặc tương ứng lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng. II. Trách nhiệm chi phí:
  Khách hàng cần thanh toán hết toàn bộ các khoảng nợ (nếu có).
  III. Thời gian giải quyết:
  Không quá 03 ngày làm việc.
 • Thay đổi mục đích sử dụng điện

  THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN
  I.Thủ tục:
  -Trường hợp thay đổi từ mục đích ngoài sinh hoạt sang mục đích sinh hoạt.
  1.Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ(file đính kèm).
  -Trường hợp thay đổi từ mục đích sinh hoạt sang mục đích ngoài sinh hoạt.
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  1.Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ(file đính kèm). 2.Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện: -Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau: -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; -Giấy chứng nhận hộ kinh doanh; -Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; -Giấy phép đầu tư; -Quyết định thành lập đơn vị. 3.Bản đăng ký biểu đồ phụ tải: Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW. 4.Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện. II.Trách nhiệm chi phí:
  -Khách hàng cần thanh toán hết toàn bộ các khoảng nợ (nếu có).
  III.Thời gian giải quyết:
  -Trường hợp thay đổi từ mục đích ngoài sinh hoạt sang mục đích sinh hoạt: Không quá 01 ngày làm việc.
  -Trường hợp thay đổi từ mục đích sinh hoạt sang mục đích ngoài sinh hoạt và trường hợp chuyển sử dụng điện ngoài sinh hoạt phải thay đổi giá bán điện: Không quá 03 ngày làm việc.
 • Thay đổi định mức sử dụng điện

  THAY ĐỔI ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ(file đính kèm)
  2. Giấy tờ xác định khách hàng dùng chung:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu.
  - Sổ tạm trú.
  - Danh sách xác nhận tạm trú của Công an địa phương tại địa điểm sử dụng điện (đối với nhà trọ).
  3. Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  Không phát sinh chi phí dịch vụ.
  III. Thời gian giải quyết:
  Không quá 03 ngày làm việc.
 • Thay đổi thông tin đã đăng ký

  Thay đổi thông tin đã đăng ký
  Đang cập nhật...
 • Gia hạn hợp đồng mua bán điện

  Gia hạn hợp đồng mua bán điện
  1.Hồ sơ:
  - Giấy đề nghị xin gia hạn hợp đồng mua bán điện.
  2.Thời gian giải quyết:
  - Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Chấm dứt hợp đồng mua bán điện

  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị thu hồi công tơ(file đính kèm).
  2. Biên bản thanh lý HĐMBĐ(file đính kèm).
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng cần thanh toán toàn bộ các khoản nợ phát sinh (nếu có) trước khi thanh lý hợp đồng mua bán điện.
  III. Thời gian giải quyết:
  Không quá 02 ngày làm việc.
 • Kiến nghị hóa đơn
 • Hoàn trả tiền thu điện thu 2 lần
 • Cấp điện trở lại sau khi tạm ngưng sử dụng
 • Thay đổi công suất sử dụng điện hoặc thay đổi loại công tơ

  THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN
  I. Thủ tục:
  1. Giấy đề nghị thay đổi công suất công tơ(file đính kèm).
  2. Bảng kê công suất thiết bị sử dụng.
  3. Bảng đăng ký biểu đồ phụ tải.
  Đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại ≥ 40 kW.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng :
  + Khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp: chịu toàn bộ chi phí từ sau aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng.
  + Khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp: chịu toàn bộ chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng (trừ công tơ).
  - Điện lực: chịu toàn bộ chi phí còn lại, trừ các chi phí thuộc trách nhiệm của khách hàng.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc.
  - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
 • Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

  THAY ĐỔI VỊ TRÍ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
  I. Thủ tục:
  - Giấy đề nghị di dời công tơ(file đính kèm).
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng : chịu toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí công tơ.
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 07 ngày làm việc.
 • Kiểm tra công tơ thiết bị do đếm
  KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO ĐẾM I. Thủ tục: - Giấy đề nghị kiểm tra công tơ. II. Trách nhiệm chi phí: - Khách hàng không tốn phí. III. Thời gian giải quyết: - Đối với khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc. - Đối với khách hàng thuộc khu vực nông thôn: không quá 05 ngày làm việc. - Đối với khách hàng thuộc các khu vực cần phải dựng thêm cột, lắp cáp ngầm, lắp đặt hệ thống đo đếm qua biến dòng: không quá 07 ngày làm việc.
Lên