Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000 (1000vnđ/1 phút)

Giới thiệu

Giới thiệu

Trong phần này sẽ giới thiệu các thông tin về Trung tâm Chăm sóc khách hàng như hình thức pháp lý, tên, trụ sở, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực - ngành nghề hoạt động và quy mô của trung tâm, ngoài ra khách hàng có thể tìm hiểu chính sách bảo mật khi sử dụng website và các tiêu chuẩn dịch vụ mà khách hàng được cung cấp.


Thông tin hỗ trợ


Trong phần thông tin hỗ trợ, khách hàng có thể tìm hiểu về các thủ tục, cách thức thanh toán tiền điện, cách tính hóa đơn tiền điện, các thông tin về điện mặt trời áp mái, qui định thiết kế dự án lưới điện, tiêu chuẩn vật tư thiết bị điện và các câu trả lời thường được khách hàng quan tâm.


Dịch vụ trực tuyến


1. Đăng ký cấp điện mới

Khi có nhu cầu cấp điện mới, khách hàng chọn vào phần “Dịch vụ cấp điện mới”. Trong giao diện cấp điện mới tùy theo nhu cầu mà khách hàng có thể chọn là cấp điện từ lưới hạ áp, cấp điện từ lưới trung áp, cấp điện từ lưới cao áp (tùy chọn bên trái màn hình). Sau khi chọn khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và bấm vào “TIẾP THEO”.Tiếp theo khách hàng chọn loại hồ sơ nếu có hồ sơ đính kèm, không có thì để trống và bấm vào “TIẾP THEO”.Cuối cùng đề hoàn tất đăng ký cấp điện, khách hàng cần điền chính xác mã xác thực và bấm vào “ĐĂNG KÝ”.


2. Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng mua bán điện

Khi có các yêu cầu liên quan đến hợp đồng mua bán điện: thay đổi công suất sử dụng điện hoặc thay đổi công tơ, thay đổi vị trí biết bị đo đếm, thay đổi mục đích sử dụng điện, thay đổi định mức sử dụng điện, thay đổi chủ thể hợp đồng, kiểm tra công tơ thiết bị đo đếm, cấp điện trở lại, thay đổi thông tin đã đăng ký, gia hạn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khách hàng vào “Dịch vụ liên quan đến hợp đồng” điền đầy đủ thông tin và bấm vào “TIẾP THEO”.Bước tiếp theo nếu khách hàng có hình đính kèm thì chọn đúng loại và đính kèm hình ảnh, nếu không có hình thì để trống và bấm vào “TIẾP THEO”.Bước cuối cùng là nhập mã xác nhận và bấm vào “ĐĂNG KÝ”.3. Các dịch vụ hỗ trợ

Trong phần này sẽ hỗ trợ tư vấn cách sử dụng các dịch vụ điện hay tư vấn về công trình điện. Khi có kiến nghị cần giải đáp khách hàng có thể chọn đúng các phần như tùy chọn bên trái, điền đầy đủ thông tin, nhập mã xác nhận và bấm vào“ĐĂNG KÝ” để gửi yêu cầu về trung tâm để được xử lý kịp thời.4. Bán điện năng lượng mặt trời.

Khi có nhu cầu bán điện năng lượng mặt trời áp mái, khách hàng vào phần “Bán điện năng lượng mặt trời”, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và bấm vào “TIẾP THEO”.Để đăng ký khách hàng cần điền mã xác thực và bấm vào “ĐĂNG KÝ”.


Tra cứu

Các tùy chọn tra cứu không cần phải đăng nhập: lịch ngừng giảm cung cấp điện, lịch ghi chỉ số, thông tin giá điện, tài khoản Điện lực, phòng giao dịch khách hàng, theo dõi tiến độ cấp điện.


1. Lịch ngừng giảm cung cấp điện

Khách hàng có thể tra cứu theo mã khách hàng sử dụng điện, sau khi nhập mã khách hàng và bấm vào “TRA CỨU”.Tra cứu theo Công ty Điện lực – Điện lực, khách hàng sau khi chọn Công ty Điện lực, Điện lực thì bấm vào “TRA CỨU”.


2. Lịch ghi chỉ số

Khách hàng điền mã khách hàng và chọn năm cần tra cứu và bấm vào “TRA CỨU”.


3. Điểm thu tiền điện

Khách hàng cần chọn Công ty điện lực và Điện lực, tất cả điểm thu cần tra cứu sẽ hiển thị dưới phần tùy chọn.


4. Thông tin giá bán điện

Thể hiện đầy đủ thông tin giá bán điện, văn bản quyết định về giá bán điện, nếu muốn biết thêm chi tiết, khách hàng chọn vào phần “Xem chi tiết”.


5. Tài khoản Điện lực

Để tra cứu tài khoản Điện lực, khách hàng cần chọn Công ty Điện lực và Điện lực tương ứng, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin tài khoản của Điện lực đã chọn.


6. Phòng giao dịch khách hàng

Để tra cứu phòng giao dịch, khách hàng cần chọn đúng Công ty Điện lực và Điện lực, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin phòng giao dịch khách hàng của Điện lực đã chọn.


7. Theo dõi tiến độ cấp điện

Khách hàng cần nhập mã yêu cầu bắt đầu là GK…. Và bấm vào “TRA CỨU”.


Xuất hiện hộp thoại xác nhận, người dùng chọn một trong hai hình thức là số điện thoại hoặc email để nhận OTP xác thực tra cứu và bấm vào “LẤY MÃ XÁC NHẬN”.


Khách hàng nhận được mã OTP điền vào phần xác thực trước khi hết hiệu lực, một mã OTP có thời gian hiệu lực trong 06 phút.


Xác thực thành công Website sẽ hiện ra danh sách hồ sơ, giấy tờ.


Khách hàng chọn vào phần số 1 để xem hồ sơ giấy tờ.


Chọn phần số 2 để góp ý cho hồ sơ, giấy tờ nếu khách hàng thấy thông tin chưa đúng hoặc có góp ý phát sinh trong quá trình thực hiện, sau khi chọn sẽ có hộp thoại hiện ra, khách hàng ghi ý kiến vào thông tin hiệu chỉnh trên hộp thoại (thông tin hiệu chỉnh dạng text, không cho đính kèm).


Sau khi ghi đầy đủ thông tin cần hiệu chỉnh hay góp ý về hồ sơ xong, khách hàng bấm vào nút “HIỆU CHỈNH”, Website sẽ xuất hiện thông báo trả về cho khách hàng để biết hệ thống đã ghi nhận.


Khách hàng không có góp ý gì về hồ sơ, giấy tờ thì chọn phần số 3 để ký trực tiếp trên Website. Nếu là khách hàng sinh hoạt bình thường sẽ ký số bằng OTP, hộp thoại chọn hình thức để nhận là số điện thoại hoặc email.


Sau khi chọn hình thức xác nhận và bấm vào nút “LẤY MÃ XÁC NHẬN” hộp thoại nhập mã xác nhận sẽ hiện lên, Khách hàng điền vào và bấm nút “XÁC THỰC”.


Nếu mã OTP hợp lệ sẽ có thông báo ký số thành công.


Nếu khách hàng đăng ký thông tin với loại khách hàng là doanh nghiệp, hộp thoại ký số bằng USB token sẽ hiện lên, Khách hàng sẽ bấm vào nút “KÝ SỐ USB”.


Một hộp thoại xác nhận chứng thư hiện lên, khách hàng chọn phần chứng thư số thích hợp và bấm vào nút “OK”. Sau khi ký, hồ sơ chỉ được xem, không còn phần góp ý và ký, thay vào đó là thông báo đã được ký.


Các tra cứu cần phải đăng nhập là: chỉ số, tiền điện, hóa đơn, thông tin nợ tiền điện, thông tin thanh toán tiền điện, theo dõi tiến độ các dịch vụ khác, sản lượng điện mặt trời.


8. Tra cứu chỉ số

Khách hàng chọn năm cần tra cứu và bấm vào “TRA CỨU”, khách hàng có thể xem chỉ số hoặc xem dạng biểu đồ.


9. Tra cứu tiền điện

Khách hàng chọn năm cần tra cứu và bấm vào “TRA CỨU”, khách hàng có thể xem chỉ số hoặc xem dạng biểu đồ.


10. Hóa đơn tiền điện

Khách cần chọn kỳ, tháng, năm cần tra cứu và bấm vào “TRA CỨU”, nếu muốn xem trực tiếp chọn vào số 1, tải về chọn số 2.


11. Thông tin nợ tiền điện

Khách hàng vào đây để kiểm tra thông tin nợ chưa thanh toán.


12. Thông tin thanh toán tiền điện

Khách hàng vào đây để xem thông tin đã thanh toán (12 tháng gần nhất).


13. Theo dõi tiến độ các dịch vụ khác

Nếu khách hàng có đăng ký dịch vụ, chỉ cần bấm vào tên loại yêu cầu sẽ hiện thông tin chi tiết và các giấy tờ liên quan (ký số tương tự phần IV mục số 7).


14. Sản lượng điện mặt trời

Nếu khách hàng có lắp điện mặt trời áp mái thì chọn năm cần tra cứu và bấm vào “TRA CỨU”.


Tin tức

Các thông tin mới nhất sẽ được đưa lên trong phần tin tức, chia ra 4 phần: tin mới, an toàn điện – tiết kiệm điện, tri ân khách hàng, cung ứng điện 2020 (sẽ thay đổi theo năm hiện tại tương ứng).Liên hệ

Khi cần hỗ trợ, khách hàng cần điền đầy đủ thông tin, nhập mã xác nhận và bấm vào nút “GỬI”.Đăng nhập/ đăng ký

Để đăng nhập tài khoản website, khách hàng cần phải vào địa chỉ: https://www.cskh.evnspc.vn/ và chọn vào biểu tượng như hình bên dưới để vào chức năng “Đăng nhập”. Khách hàng phải có tài khoản trên hệ thống mới thực hiện “Đăng nhập” vào hệ thống được.Sau đó website sẽ chuyển đến trang Đăng nhập(1) / Đăng ký(2) tài khoản.

+ Nếu khách hàng đã có tài khoản trên hệ thống thì vào phần Đăng nhập và nhập đầy đủ thông tin (tài khoản, mật khẩu đã đăng ký trước đó với hệ thống) và bấm vào nút "Đăng nhập".

+ Nếu khách hàng chưa có tài khoản trên hệ thống thì thực hiện đăng ký tài khoản mới bằng cách bấm vào nút "Đăng ký" như hướng dẫn phía dưới.Khách hàng phải thực hiện điền đầy đủ thông tin trên màn hình đăng nhập, thông tin tài khoản bao gồm: Tên đăng nhập, Mật khẩu và nhập hình ảnh kiểm tra theo hình ảnh bên dưới và bấm “Đăng nhập”.Khách hàng phải thực hiện điền đầy đủ thông tin trên màn hình đăng ký thông tin tài khoản như bên dưới, bao gồm các thông tin: Tên đăng nhập, Mã khách hàng, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, Số điện thoại, Email của khách hàng và Nhập hình ảnh kiểm tra. Ngoài ra khách hàng cần thực hiện chọn hình thức xác nhận tài khoản bằng Email hoặc tin nhắn SMS đến điện thoại của khách hàng.Nếu khách hàng quên mật khẩu tài khoản đã đăng ký trước đó, khách hàng có thể lấy lại mật khẩu của mình bằng cách bấm vào nút "Quên mật khẩu".Tại đây khách hàng phải nhớ chính xác "Tên tài khoản", “Mã khách hàng” (nếu có), chọn kênh liên lạc qua số điện thoại hay email, nhập số điện thoại/ địa chỉ email để hệ thống có thể gửi lại mật khẩu mới cho khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký, sau đó khách hàng bấm vào nút "Lấy lại mật khẩu".Nếu khách hàng quên tài khoản đăng nhập, khách hàng liên hệ tổng đài 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ. Khi liên hệ, khách hàng cần chuẩn bị thông tin tiền điện 02 tháng gần nhất.

Lên