Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000 (1000vnđ/1 phút)

Tra cứu

 • Lịch ngừng giảm cung cấp điện

  Mã khách hàng
   
  Công ty Điện lực
  Điện lực
 • Lịch ghi chỉ số

  Mã khách hàng
  Chọn năm

 • Điểm thu tiền điện

  thông tin điểm thu ( điểm thu )

 • Thông tin giá bán điện

  Ngành dịch vụ
  Nhóm dịch vụ
  * Trong đó:
  1. Giờ bình thường:
  a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
  - Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
  - Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
  - Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
  b) Ngày Chủ nhật:
  Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
  2. Giờ cao điểm:
  a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
  - Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
  - Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
  b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
  3. Giờ thấp điểm:
  Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.
 • Theo dõi tiến độ cấp điện

  Công ty Điện lực
  Điện lực
  Mã yêu cầu
 • Tài khoản điện lực

  Công ty Điện lực
  Điện lực
 • Phòng giao dịch khách hàng

  Phòng giao dịch khách hàng ( )

Lên