Các biện pháp tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân dân

Thời gian qua, ngành Điện đã tô chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản cho người dân nhận thức, nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện “12 biện pháp sử dụng điện an toàn” để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản khi có sự cố về điện.

Đọc tiếp


Trang 67 của 67

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật

Hỗ trợ trực tuyến