Đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV Cần Đước, tỉnh Long An

Ngày 29/09/2018, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã đóng điện nghiệm thu công trình trạm biến áp 220kV Cần Đước, tỉnh Long An.

Công trình trạm biến áp 220kV Cần Đước nằm trong Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số: 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011.Trạm biến áp 220kV Cần Đước, Long An.

 

Công trình được khởi công vào ngày 30/12/2016 với quy mô: Lắp đặt 2 máy biến áp 220kV/110kV/22 kV với công suất 2x250 MVA và 2 máy biến áp 110/22kV với công suất 40MVA Giai đoạn đầu lắp đặt 1 máy 250MVA và 1 máy biến áp 40MVA (dự phòng chỗ lắp đặt máy biến áp thứ 2 ở các giai đoạn sau). Công trình bao gồm các hạng mục như sau:

- Phía 220kV: Gồm 7 ngăn (giai đoạn đầu lắp 04 ngăn) trong đó: 2 ngăn đường dây trên không 220kV đi Phú Mỹ 2 và đi Mỹ Tho 2, 1 ngăn máy biến áp 220kV-250MVA và 1 ngăn liên lạc.

 Phía 110kV: Gồm có 11 ngăn (giai đoạn đầu lắp 6 ngăn) trong đó: 3 ngăn đường dây trên không 110kV đi trạm 110kV Cần Đước, Nam Tân Tập và Long Hậu, 1 ngăn lộ tổng máy biến áp  250MVA, 1 ngăn lộ tổng máy biến áp 40MVA và 1 ngăn liên lạc.

- Phía 22kV:  Bao gồm 20 tủ hợp bộ 24kV. Giai đoạn đầu lắp 10 tủ (trong đó có: 1 tủ lộ tổng, 1 tủ lộ tự dùng (cấp điện cho máy biến áp  tự dùng T6), 1 tủ tụ bù,1 tủ biến điện áp, 1 tủ cầu dao cắm và 5 tủ lộ ra).

- Ngoài ra, còn có cấp điện áp 22kV được lấy điện từ lưới điện địa phương để cung cấp cho máy biến áp  tự dùng T5 trong trạm.  Hệ thống điều khiển và bảo vệ tích hợp máy tính với các tủ bảng đặt trong nhà điều khiển ngăn lộ.

 

 

Lữ Ngọc Vinh - Ban AĐLMN

Theo evnspc.vn

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật