Sơ kết Quy chế phối hợp với cơ quan báo chí về công tác tuyên truyền “An toàn - tiết kiệm điện”: 03 tập thể, 23 cá nhân được khen thưởng

Ngày 18/6, Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty) tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài, Cổng thông tin Điện tử tỉnh về công tác tuyên truyền “An toàn - tiết kiệm điện và thông báo ngừng cung cấp điện” năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội văn học Nghệ thuật; Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh.

Trong năm 2017, Công ty cùng với các cơ quan, đơn vị, thông tấn báo chí địa phương, Trung ương (đóng trên địa bàn tỉnh) thực hiện tốt công tác tuyên truyền về sử dụng điện “An toàn - tiết kiệm điện và thông báo ngừng cung cấp điện”, như phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về sử dụng điện an toàn - tiết kiệm điện cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có 800 công nhân lao động tham dự; phối hợp Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện phỏng vấn, ghi hình 17 khách hàng tiêu biểu về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức míttinh hưởng ứng giờ trái đất có 220 cán bộ công chức, viên chức, ĐVTN tham dự,… kết quả sản lượng điện tiết kiệm toàn Công ty trên 15,1 triệu kWh, đạt trên 123% so kế hoạch.Các tập thể được Công ty khen thưởng.


Năm 2018, Công ty tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, thông tấn báo chí địa phương, Trung ương (đóng trên địa bàn tỉnh) tuyên truyền về sử dụng điện an toàn - tiết kiệm; phối hợp giữa các đơn vị thực hiện các phóng sự tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn, tiết kiệm điện hàng quý năm 2018; phối hợp với Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện tin, bài viết về sự kiện liên quan đến các chương trình tiết kiệm điện trong năm 2018, như chương trình Giờ trái đất, chương trình gia đình tiết kiệm điện, chương trình dán nhãn năng lượng, tuyên truyền hiệu quả tiết kiệm điện trong nuôi tôm, thay thế đèn led tiết kiệm điện, lắp đặt pin năng lượng mặt trời theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Nam,…


 

Dịp này, 03 tập thể 23 cá nhân được Công ty tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về “An toàn - tiết kiệm điện và thông báo ngừng cung cấp điện” năm 2017.

 
Phan Tuấn - PC Trà Vinh

Theo evnspc.vn

 


Tìm kiếm

Tin mới cập nhật