Công ty Điện lực Bình Phước chung sức xây dựng nông thôn mới

Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) đã nỗ lực xây dựng đạt tiêu chí số 4 (tiêu chí về điện) trong xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu tiêu chí về điện ở địa phương.

Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Tiêu chí này gồm 2 phần: Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và đạt tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. 

Đến hết quý III-2017, toàn tỉnh tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 98,55%; hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện tại các xã được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo các quy định tiêu chuẩn của ngành Điện. Đối với các xã đã đạt tiêu chí về điện, ngành Điện sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện và số hộ sử dụng điện để kịp thời đầu tư cải tạo, nâng cấp những khu vực có hệ thống điện bị hư hỏng hoặc xuống cấp, quá tải nhằm duy trì đạt chuẩn theo tiêu chí về điện trong bộ xây dựng nông thôn mới.


Công nhân PC Bình Phước thi công lưới điện khu vực nông thôn

Theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Bình Phước trong năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu 12 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài); Phước Tín (thị xã Phước Long); Tân Phước, Tân Lợi (huyện Đồng Phú); Thành Tâm (huyện Chơn Thành); Phú Riềng (huyện Phú Riềng); Đức Liễu (huyện Bù Đăng); Tân Lợi (huyện Hớn Quản); Lộc Hiệp, Lộc Thái (huyện Lộc Ninh); Thiện Hưng (huyện Bù Đốp) và xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập). Là đơn vị tiên phong trong quá trình cùng địa phương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới PC Bình Phước trong năm 2017, mặc dù nguồn vốn xây dựng cơ bản hết sức hạn hẹp, để hoàn thành tiêu chí về điện tại 03 xã Tân Phước, Tân Lợi, Lộc Hiệp, Công ty đã phối hợp với địa phương đã đầu tư xây dựng lưới điện gồm: Đường dây trung áp 8,85km, hạ áp 4,4km, 04 trạm biến áp với dung lượng 200kVA, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng. Đến nay toàn bộ các công trình điện tại 03 xã đã thi công hoàn tất và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Với những giải pháp đồng bộ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa PC Bình Phước và chính quyền địa phương đã góp phần hoàn thành mục tiêu các xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017.

Bùi Quốc Đạt - PC Bình Phước

 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật