Cuộc thi tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Để tuyên truyền phổ biến thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến với đông đảo quần chúng nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Ngày 5/9/2016, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng" do tạp chí Tuyên giáo, Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) và tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) phối hợp tổ chức chính thức bắt đầu. Tuần thi đầu tiên diễn ra từ 10h00 ngày 5/9/2016 đến 8h00 ngày 12/9/2016.

Khách hàng có thể vào đường dẫn sau để tham gia cuộc thi: http://www.tuyengiao.vn/Home/Contest
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật