Hơn 940 hộ dân nông thôn có điện lưới Quốc gia từ dự án 2081 tỉnh Hậu Giang trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2018

Năm 2017, Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là dự án 2081 tỉnh Hậu Giang) tiếp tục được Chính Phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí 15 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung Ương để thực hiện đầu tư phân kỳ năm 2017.


Dây cáp điện được vận chuyển từ Công ty Điện lực Hậu Giang ra lắp đặt cho Dự án 2081
tỉnh Hậu Giang thực hiện đầu tư năm 2017.

Cùng với nguồn vốn đối ứng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Dự án 2081 tỉnh Hậu Giang thực hiện đầu tư năm 2017 có tổng mức đầu tư là 20,7 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn của 8 xã gồm Xã Trường long Tây và xã Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A; Xã Tân Bình và xã Long Thạnh thuộc huyện Phụng Hiệp; Xã Lương Nghĩa và xã Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ; xã Phú Hữu huyện Châu Thành; Xã Vị Trung huyện Vị Thuỷ. Tổng khối lượng thực hiện đầu tư bao gồm 12,988km đường dây trung thế 1 pha, 45,935km đường dây hạ thế và 28 trạm biến áp với tổng dung lượng 700kVA, cấp điện đến tận nhà của hơn 940 hộ dân.
 

Xà lan vận chuyển, tập kết trụ điện và các cấu kiện bê tông lắp đặt cho cho Dự án 2081
tỉnh Hậu Giang thực hiện đầu tư năm 2017.


Được khởi công từ ngày 27/9/2017, Dự án trên hiện đang được đơn vị đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu, kịp thời đóng điện và lắp đặt điện kế hoàn toàn miễn phí để cấp điện từ lưới điện Quốc gia đến các hộ dân trước dịp Tết Nguyên Đán năm 2018.

Trước đó, Công ty Điện lực Hậu Giang cũng đã thực hiện hoàn thành phân kỳ đầu tư năm 2016 của Dự án, cấp điện trực tiếp cho hơn 1707 hộ với tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Ngân sách Trung ương được phân bổ là 20 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam./.

Huỳnh Thanh Truyền - PC Hậu Giang
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật