Gần 7,5 triệu khách hàng mua điện của EVNSPC

Riêng 6 tháng đầu năm nay, Tổng công ty phát triển thêm 164.624 khách hàng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, hiện đã có gần 7,5 triệu khách hàng, gồm gần 6,9 triệu khách hàng sử dụng ánh sáng sinh hoạt và 591.197 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện từ Tổng công ty với tốc độ tăng trưởng là 2,25%. 


Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC. Ảnh: TTXVN


Riêng 6 tháng đầu năm nay, Tổng công ty phát triển thêm 164.624 khách hàng. Như vậy tính đến đầu tháng 7 này, toàn Tổng Công ty có 2.510/2.510 xã, phường, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%. Số hộ dân có điện là 7,57 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,47%; trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 99,19%. 

Thực hiện theo Chỉ thị số 989/CT-EVN ngày 08/03/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2017, Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 2098/CT-EVN SPC ngày 22/03/2017 về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2017; trong đó Tổng công ty giao cho các đơn vị thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng nhỏ hơn 7 ngày (thời gian giải quyết của đơn vị Điện lực). 

Đối với khách hàng mua điện hạ áp, thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng ở khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình dưới 2 ngày/khách hàng; khách hàng khu vực nông thôn dưới 3 ngày/khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt dưới 3 ngày/khách hàng. Như vậy cả năm nay, Tổng công ty sẽ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu này. 

Đối với khách hàng mua điện trung áp, thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện trung bình là 4,6 ngày làm việc/công trình, đạt 100% so với quy định của EVN. Dự kiến cả năm 2017, toàn Tổng công ty sẽ đạt chỉ số tiếp cận điện năng dưới 7 ngày. 

Đối với công tác chăm sóc khách hàng, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNSPC đã tiếp nhận tổng cộng 335.301 yêu cầu của khách hàng, qua tất cả các kênh liên lạc (điện thoại, e-mail và webchat) và phối hợp với các Đơn vị xử lý được 99,87% khối lượng công việc. 

Trong tổng số phiếu yêu cầu, nhu cầu khách hàng nhiều nhất về nhóm tra cứu thông tin chiếm 49,63%, tiếp theo là ghi nhận và xử lý mất điện chiếm 41,79%, xử lý đề xuất kiến nghị chiếm 6,79% và các loại hình dịch vụ khác chiếm tỷ trọng trên dưới 1%. 

Riêng 6 tháng đầu năm 2017, trung bình một ngày Trung tâm tiếp nhận 2.148 cuộc gọi. Số cuộc gọi trung bình trong một ngày tăng qua từng tháng theo tiến độ chuyển các số điện thoại trực sửa chữa điện của Điện lực về Trung tâm Chăm sóc khách hàng./.

TTXVN
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật