Đóng điện đưa vào vận hành công trình TBA 110kV KCN An Hòa và đường dây đấu nối, tỉnh Tây Ninh

Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có tốc độ gia tăng nhu cầu điện rất cao, trong đó có Khu công nghiệp Thành Thành Công đang trong giai đoạn hoàn thành và đi vào hoạt động, vì vậy nhu cầu xây dựng trạm biến áp 110kV nằm trong Khu công nghiệp này là hết sức cấp bách. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 110kV KCN An Hòa (Thành Công) và đường dây đấu nối dài 20m sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Nam với tổng mức đầu tư 56 tỷ đồng.


Trạm 110kV KCN An Hòa vận hành chính thức ngày 27/4/2017 đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho
Khu công nghiệp Thành Thành Công, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
 

Công trình được khởi công xây dựng ngày 9/12/2016 do Công ty CP Điện lực Licogi 16 thi công. Được sự phối hợp chặt chẽ với địa phương cùng các Đơn vị liên quan ngày 27/4/2017, Ban QLDA Điện lực miền Nam đã đóng điện đưa công trình vào vận hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho Khu công nghiệp Thành Thành Công, đàm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trảng Bàng nói riêng và tỉnh nhà./.

Phòng QLCTĐ 1 - Ban QLDA ĐLMN
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật