Tổng kết hoạt động về công tác an toàn điện, tiết kiệm điện

Ngày 16/02/2017 tại Công ty Điện lực Bình Dương, Ban Chi đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Dương và Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của 02 Ban chỉ đạo năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn điện, tiết kiệm điện giai đoạn 2014-2016.
 

Ông Nguyễn Văn Hữu–Phó GĐ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương –Phó Trưởng ban thường trực hai ban
Chỉ đạo báo cáo công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2016 và phương hướng năm 2017.
 

Đến dự và chủ trì Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở Công thương – Phó Trưởng ban thường trực 02 ban chỉ đạo và 26 thành viên ban chỉ đạo là Lãnh đạo các Sở/Ban/Ngành của tỉnh, lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương.

Tại Hội nghị các thành viên đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong năm 2016 và đề xuất các giải pháp khắc phục trong năm 2017 nhằm hạn chế tình trạng vi phạm sử dụng điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện và đặc biệt là ngăn ngừa tai nạn điện trong dân.

Ông Nguyễn Văn Hữu đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác phối hợp và triển khai các hoạt động truyên truyền của Công ty Điện lực Bình Dương về công tác an toàn điện và tiết kiệm điện trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; trong những năm vừa qua, Lãnh đạo Công ty đã quan tâm và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt cùng chính quyền địa phương; Phó Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục triển khai các giải pháp truyên truyền ngăn ngừa vi phạm hành lang an toàn điện, vi phạm sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện liên tục góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.


Các tập thể, cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
“Có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn điện, Tiết kiệm điện giai đoạn 2014-2016”

 

Hội nghị đã tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn điện, tiết kiệm điện giai đoạn 2014 – 2016; trong đó, Công ty Điện lực Bình Dương vinh dự có 03 tập thể và 08 cá nhân được khen thưởng.

Thái Hoàng My – PC Bình Dương
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật