Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ lưới điện - Trạm biến áp và hệ thống cáp quang

Ngày 20/01/2017 Chi nhánh Điện cao thế Đồng Tháp đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp, Công ty điện lực Đồng Tháp, Công ty truyền tải Điện 4 sơ kết công tác phối hợp năm 2016 và triển khai thực hiện công tác bảo vệ  lưới điện và trạm biến áp và hệ thống cáp quang nội bộ năm 2017 tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 

Ông Đoàn Phước Hưng - Phó Công an huyện Cao Lãnh phát biểu trong công tác phối hợp bảo vệ
trạm biến áp và đường dây 110 kV năm 2016 và triển kế hoạch năm 2017.
 

Đại diện các đơn vị đã đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, các biện pháp đối phó với nạn mất trộm, phá hoại công trình lưới điện, phòng chống khủng bố, bắt cóc con tin…Các biện pháp phối hợp trong việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các trạm 110kV.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Công an tỉnh Đồng Tháp, các Ban ngành địa phương cùng với hỗ trợ của Công ty Điện lực Đồng Tháp, sự phối hợp tốt giữa các bên, nhờ đó mà trong các năm qua đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm HLATLĐCA, không có xảy ra mất cắp hay phá hoại phụ kiện công trình lưới điện 110kV, tình hình an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại các trạm 110kV luôn ổn định./.

Lê Minh Trung - CNĐ CT Đồng Tháp
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật