Trung tâm điều hành SCADA sẵn sàng cho công tác vận hành hệ thống SCADA

Với chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, Tổng công ty Điện lực miền Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện.
 

Lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty thăm và làm việc với cán bộ nhân viên Trung tâm Điều hành SCADA
trực vận hành đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017.

 

Dự án xây dựng hệ thống SCADA và Trạm biến áp 110kV không người trực đã được triển khai và đang trong giai đoạn nghiệm thu hoàn tất cũng nhằm đáp ứng yêu cầu này. Để chuẩn bị tốt công tác tiếp nhận và khai thác dự án SCADA, Trung tâm Điều hành SCADA đã triển khai công tác trực vận hành thử nghiệm hệ thống SCADA từ 25/01/2017 (28 Tết), đặc biệt đây là đợt diễn tập trực vận hành trong dịp Tết, khai thác hệ thống SCADA trong việc theo dõi vận hành lưới điện trên địa bàn toàn Tổng công ty.

Nhờ hệ thống SCADA, các nhân viên trực vận hành đã ghi nhận trực tiếp tất cả các dữ liệu, sự cố, hiện tượng bất thường xảy ra trên lưới 110kV và lưới điện trung thế do Tổng công ty quản lý. Kết hợp với những hệ thống đã khai thác lâu nay như chương trình đọc thông số vận hành trạm 110kV, các ca trực đã dễ dàng tổng hợp các báo cáo về tình hình cung cấp điện, các sự cố, Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng khi sự cố xảy ra, Công suất và Sản lượng điện cung cấp hàng ngày tại mỗi trạm, mỗi tỉnh…

Ngoài ra, trên cơ sở các thông tin được ghi nhận từ hệ thống SCADA, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị nhanh chóng tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời không để kéo dài thời gian xảy ra sự cố.

Tuy chỉ mới trong thời gian vận hành thử nghiệm, hệ thống SCADA đã hỗ trợ rất nhiều cho nhân viên trực vận hành nâng cao được khả năng giám sát, vận hành lưới điện trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam do Tổng công ty quản lý.

Lãnh đạo Tổng công ty hết sức quan tâm trong việc tổ chức trực vận hành, phục vụ cung cấp điện ngày Tết, nên ngay trước thời điểm giao thừa, đã tổ chức đoàn đến thăm và làm việc tại Trung tâm điều khiển SCADA. Sự quan tâm của Lãnh đạo là sự động viên, khích lệ to lớn để cán bộ nhân viên Trung tâm Điều hành SCADA hoàn tất công tác trực vận hành tốt đẹp, góp phần cùng các đơn vị trong Tổng công ty đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Đinh Dậu vừa qua.

 

Trung tâm Điều hành SCADA
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật