EVN SPC: Chú trọng đầu tư cho nguồn nhân lực

Nhằm quản lý và vận hành hiệu quả ngành điện tại khu vực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang dồn lực để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động. Ngoài công tác nâng cao năng lực chuyên môn tại chỗ, nhiều người còn được đào tạo ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý ngành.  

 
Lễ tốt nghiệp về nâng cao kỹ thuật ngành điện do EVN SPC tổ chức 

Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng giám đốc EVN SPC - cho biết, nâng cao trình độ chuyên môn cho nguồn nhân lực là khâu quan trọng trong kế hoạch quản lý, vận hành của tổng công ty đã được thực hiện thường xuyên từ nhiều năm qua. Ngành điện phát triển ngày càng cao buộc người quản lý, vận hành mạng lưới điện phải có trình độ chuyên môn cao mới đáp ứng được yêu cầu của công việc.  

Hiện tại số lao động của EVN SPC có 21.438 người, trong đó lao động trực tiếp là 12.621 người, chiếm 59%. Sau 5 năm (2011-2015) thưc hiện chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đã có 33.913 lượt người lao động tại EVN SPC được đào tạo dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức để nâng bậc…

Tại EVN SPC, vấn đề học tập để nâng cao tay nghề đã thành phong trào và được nhiều người lao động hưởng ứng trong nhiều năm qua và đã có hàng chục nghìn người tham gia như: chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp, liên thông trung cấp- kỹ sư điện; chương trình đạo tạo chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, cử nhân kinh tế, quản trị doanh nghiệp.

Đối với chương trình đào tạo chuyên sâu, đã có 111 người được cử tuyển tham gia đào tạo sau đại học, trong đó 40 người là thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, 35 người tốt nghiệp thạc sỹ kỹ thuật điện, 24 thạc sĩ quản lý năng lượng. 

Ông Nguyễn Văn Hợp nhìn nhận, lực lượng lao động của EVN SPC còn trẻ, tập trung chủ yếu ở độ tuổi dưới 40 (chiếm 68%) là độ tuổi có sức lao động tốt, có khả năng đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung nhưng hiện nay chưa được sử dụng hợp lý dẫn đến năng suất lao động thấp. Theo ông Hợp, nếu không tận dụng thời điểm cơ cấu nhân lực trẻ này thì trong khoảng 10 năm tới EVN SPC sẽ đối mặt với nguy cơ cơ cấu nhân lực già, đặc biệt là đội ngũ công nhân kỹ thuật không còn đủ sức khỏe để làm một số công việc như quản lý vận hành đường dây, sửa chữa, khó tiếp thu kiến thức mới…buộc tổng công ty phải nâng cao năng lực cho cán bộ, công nhân viên ngay từ bây giờ.

Chủ tịch Công đoàn của EVN SPC Lê Minh Ba cho rằng, chương trình nâng cao, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trong tổng công ty đã đạt một số kết quả khả quan, tuy nhiên mảng đào tạo, học tập để nắm bắt khoa học công nghệ, phương thức quản trị ở nước ngoài còn khiêm tốn, chưa tương xứng với yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Theo ông Ba, trình độ tiếng Anh của đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên viên trong từng lĩnh vực còn yếu, mặc dù tổng công ty đã tổ chức khoá đào tạo môn học này cho các phòng ban nhưng hiệu quả còn hạn chế.

Đất nước ngày càng phát triển và không ngừng hội nhập, đòi hỏi ngành điện cần phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội. Ngoài đổi mới thiết bị, công nghệ, nguồn nhân lực có chuyên môn cao là đòi hỏi bức thiết mà ngành điện cần đặt ra.

Ông Nguyễn Văn Hợp cho biết, từ nay đến năm 2020, EVN SPC có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân thành một tập thể lao động chuyên nghiệp, năng động; có đủ năng lực chuyên môn và công ty đảm bảo 100% người lao động có quyền, cơ hội được học tập nâng cao trình độ. Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên, công nhân được đào tạo trung bình 40 giờ/năm, trong đó tập trung vào các chương trình, khoá đào tạo phuc vụ cho các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm. Ngoài ra, hàng năm sẽ tổ chức cho khoảng 80-100 cán bộ quản lý, kỹ sư đi học tập chuyên đề trong từng lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện tại các nước tiên tiến.


Tìm kiếm

Tin mới cập nhật