TIN MỚI

Đóng điện công trình đường dây 110 kV lộ ra trạm 500 kV Sông Mây, tỉnh Đồng Nai

Ngày 01/08/2017, ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đóng điện công trình đường dây 110 kV lộ ra trạm 500 kV Sông Mây, tỉnh Đồng Nai nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện ổn định cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp...

Video hoạt động

Tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực miền Nam 19001006

Người dân ở 21 tỉnh, thành phía Nam khi gặp sự cố về điện hoặc có thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ điện lực có thể gọi về tổng đài 19001006 của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam để yêu cầu giải quyết.

Xem video...

Danh sách đối tác