THÔNG TIN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Đang triển khai tại 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Trà Vinh.