Hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

1. Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua hệ thống ATM của các Ngân hàng. Chi tiết tại đây.

2. Thanh toán tiền điện trưc tuyến qua Website của các Ngân hàng. Chi tiết tại đây.

3. Ủy nhiệm ngân hàng thanh toán tiền điện hàng tháng (Ủy nhiệm thanh toán tự động). Chi tiết tại đây.

4. Thanh toán tiền điện bằng hình thức chuyển khoản Ủy nhiệm thu. Chi tiết tại đây.

5. Thanh toán tiền điện bằng hình thức chuyền khoản Ủy nhiệm chi. Chi tiết tại đây.

Để biết thêm chi tiết các điểm thu tiền điện tại địa bàn cư ngụ, Quý khách hàng có thể liên hệ Tổng đài 19001006 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Nam để được hỗ trợ thêm.