Mười điểm nhấn của EVN SPC trong năm 2017

Năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cũng như các nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Đảm bảo tốt công tác cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đọc tiếp

Đóng điện các công trình đường dây và trạm 110kV tại Đồng Tháp và Trà Vinh

Tại tỉnh Đồng Tháp: Ngày 29/12/2017, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam - thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (Ban QLDA - ĐLMN) đã đóng điện đưa vào vận hành công trình đường dây 110kV Tháp Mười - Tam Nông và Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Đọc tiếp

Điện về với bà con đồng bào dân tộc S’Tiêng, Bình Phước

Trong những ngày cuối năm 2017, có dịp về huyện vùng biên Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước, chúng tôi càng thấy ý nghĩa của chương trình điện khí hóa nông thôn đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng đất đỏ bazan, giúp tiềm năng, lợi thế cây nông – lâm nghiệp nơi đây phát triển bền vững.

Đọc tiếp

Công ty Điện lực Sóc Trăng luôn hướng tới khách hàng và cam kết bảo vệ ngôi nhà chung

Hiện nay lưới điện tại tỉnh Sóc Trăng đã phủ gần kín các khu vực trong toàn tỉnh kể cả những vùng sâu vùng xa của nông thôn.

Đọc tiếp

Hội nghị giao ban công tác Cung cấp điện, kỹ thuật, an toàn, PCTT & TKCN 2017 và Triển khai kế hoạch 2018

Ngày 03 & 04/1/2018, tại Lâm Đồng, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Cung cấp điện, kỹ thuật, an toàn, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) 2017 và Triển khai kế hoạch 2018.

Đọc tiếp


Tìm kiếm

Tin mới cập nhật

Hỗ trợ trực tuyến