Đóng điện công trình đường dây 110 kV lộ ra trạm 500 kV Sông Mây, tỉnh Đồng Nai

Ngày 01/08/2017, ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đóng điện công trình đường dây 110 kV lộ ra trạm 500 kV Sông Mây, tỉnh Đồng Nai nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện ổn định cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Công trình đường dây 110 kV lộ ra trạm 500 kV Sông Mây, tỉnh Đồng Nai, ảnh Ban QLDA ĐLMN
 

Công trình có chiều dài tuyến là 44,921 km bao gồm 07 đoạn tuyến. Quy mô công trình gồm công tác cải tạo phân pha, thay dây, thay xà và xây dựng một số vị trí trụ trên tuyến đường dây đang vận hành. Tuyến đường dây số 1 đấu nối từ ngăn 177 trạm 500kV Sông Mây đến đoạn tuyến 02HH - 30HH (đoạn tuyến 4÷6 mạch đường dây do NPT làm chủ đầu tư) để cấp điện cho trạm 110kV Thống Nhất. Tuyến đường dây số 2 xuất phát từ ngăn 175, 176 đến đoạn tuyến 02HH - 30HH cung cấp điện cho các trạm 110kV Bàu Xéo, Dầu Giây, Long Khánh. Công trình được khởi công vào ngày 04/05/2015 với tiến độ thi công 240 ngày.

Công trình hoàn thành đảm bảo phân luồng công suất từ ngăn 176 trạm 500kV Sông Mây về các trạm biến áp 110kV Bàu Xéo, Dầu Giây, Long Khánh giúp giảm tải cho trạm 220kV Xuân Lộc và từ ngăn 177 trạm 500kV Sông Mây về trạm 110kV Thống Nhất giúp giảm tải cho trạm 220kV Long Bình đồng thời đảm bảo chuyển tải qua lại giữa các trạm trong khu vực giúp tăng cường độ tin cậy cung cấp điện trong khu vực. Công trình góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Trần Văn Bình - Ban QLDA ĐLMN
 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật