Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện


      Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện ban hành theo Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 3 tháng 9 năm 2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, với  các nội dung cụ thể như sau:

01. Máy biến áp
02. Dây dẫn và cáp điện
03. Thiết bị lưới điện
04. Cách điện và phụ kiện
05. Thiết bị đo lường
06. Trụ, neo, xà
07. Thiết bị thí nghiệm


 

 


Tìm kiếm

Tin mới cập nhật