Thắp sáng niềm tin: Năng lượng sạch cho phát triển bền vững

Thắp sáng niềm tin: Năng lượng sạch cho phát triển bền vững

Xem video...

cskh.evnspc.vn

Chính thức khởi động Giờ trái đất 2019

Chiến dịch Giờ trái đất 2019 tại Việt Nam được Bộ Công Thương phát động vào sáng 10/3, tại Hà Nội với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

Xem tiếp...

Video hoạt động

Giới thiệu TTCSKH EVN SPC

Giới thiệu TTCSKH EVN SPC

Xem video...

Danh sách đối tác